สมัครสมาชิก

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก KRUNGSRI Auto Marketplace

การสมัครสมาชิก

 1. การสมัครสมาชิก KRUNGSRI Auto Marketplace เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบทุกช่อง และยินยอมให้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ผู้ดูแล (Admin) มีสิทธิ์ไม่รับการเป็นสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. สมาชิกไม่มีสิทธิ์นำ ชื่อของตนไปให้ผู้อื่นใช้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม การกระทำดังกล่าวจะถือว่าทำผิดต่อกฎ กติกา และข้อห้ามในการใช้พื้นที่ของเว็บบอร์ด KRUNGSRI Auto Marketplace ผู้ดูแล (Admin) มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 5. ผู้ดูแล (Admin) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

กฎ กติกา และข้อห้ามการใช้พื้นที่ลงประกาศ KRUNGSRI Auto Marketplace

 1. บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ("กรุงศรี ออโต้") เป็นแต่เพียงผู้ให้บริการ พื้นที่ในการประกาศขายรถยนต์แก่สมาชิกเท่านั้น กรุงศรี ออโต้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกและ รถยนต์ที่ปรากฏในพื้นที่นี้แต่อย่างใด สมาชิกและหรือผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ตรวจสอบราคาตลาด และสอบถามรายละเอียดอย่างรอบคอบด้วยวิจารญาณส่วนบุคคล
 2. รถยนต์ที่ประกาศขายบน KRUNGSRI Auto Marketplace ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเท่านั้น โดยสมาชิกต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามมิให้มีการประกาศขายแทนบุคคลอื่น
 3. อนุญาตให้สมาชิกแต่ละท่านสามารถลงประกาศขายรถยนต์ได้ 2 คัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศขายคันแรก และห้ามประกาศขายรถยนต์คันเดิมอีกในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันประกาศขายครั้งแรก
 4. ห้ามลงประกาศขายในลักษณะการประมูล วางเงินจองล่วงหน้า หรือให้โอนเงินเข้าบัญชี จัด กิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 5. การประกาศขายทุกครั้ง สมาชิกจะต้องลงรูปภาพรถยนต์คันที่จะขายซึ่งมีสภาพตรงกับสภาพ ปัจจุบันเท่านั้น โดยเป็นรูปเดี่ยว เป็นภาพที่ชัดเจน มีขนาดด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 600 PIXEL และแสดงรายละเอียดที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 ภาพ ให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ภายนอก และภายในของรถยนต์
 6. สมาชิกเท่านั้นที่สามารถลงประกาศขายรถบน KRUNGSRI Auto Marketplace โดยข้อความต้องเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ประกาศขาย เช่น ราคา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ สถานที่นัดพบดูรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 7. ห้ามพิมพ์ข้อความ ข้อเขียน ที่ไม่สุภาพ ลามก อนาจาร ถากถาง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ด่าว่า ใช้ข้อความเท็จ ใส่ร้าย แฉพฤติกรรมบุคคลอื่น หรืออาจทำให้พระเกียรติยศของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ สถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนบุคคลสำคัญของชาติ ต้องเสื่อมเสีย
 8. ห้ามนำเสนอรูปภาพที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่ประกาศขาย หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องหรือส่อไป ในทางลามก อนาจาร การเมือง สถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 9. สมาชิกผู้ประกาศขายมีหน้าที่ลบประกาศเมื่อรถยนต์ได้ขายไปแล้ว (Sold) ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการลบออกจากการแสดงผลในหน้าเว็ป แต่จะยังเก็บไว้อย่างน้อย 90 วันตาม พรบ คอมพิวเตอร์
 10. การประกาศขายผ่าน KRUNGSRI Auto Marketplace มิใช่เพื่อการพาณิชย์แต่อย่างใด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ขอให้สมาชิกหรือบุคคลผู้สนใจโปรดทำธุรกรรมต่อกันอย่างโปร่งใส ชำระเงินต่อเมื่อได้ทำสัญญา รับโอนกรรมสิทธิ์ หรือส่งมอบรถยนต์เมื่อได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น
 11. สมาชิกมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่าน (Password) และห้ามมิให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้หรือใช้รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก หากมีบุคคลอื่นใดนำรหัสผ่าน(Password) ของสมาชิกไปใช้ สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการใช้ของบุคคลนั้น
 12. ข้อความ รูปภาพ และกระทู้ ที่ทำการโพสต์บนบอร์ด KRUNGSRI Auto Marketplace ผู้ดูแล(Admin) จะพิจารณาก่อนนำเสนอให้ปรากฏต่อสาธารณะชนภายในระยะเวลา 1 วันทำการ สมาชิกจึงไม่ควรโพสต์ซ้ำก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว
 13. ในกรณีที่ผู้ดูแล (Admin) ตรวจพบว่ามีพฤติกรรมอันน่าสงสัยที่จะเข้าข่ายเป็นการทำธุรกิจ ซึ่งผิดวิสัยสามัญชนธรรมดาทั่วๆ ไป ผู้ดูแล (Admin) จะพิจารณายกเลิกสมาชิกภาพโดยทันที
 14. สมาชิกท่านใดฝ่าฝืนกฎ กติกา และข้อห้ามในการใช้พื้นที่บน KRUNGSRI Auto Marketplace หรือพยามยามหลบเลี่ยงการตรวจสอบ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ดูแล (Admin) ขอสงวนสิทธิ์ทำการลบรายการประกาศขายรถของสมาชิกโดยทันที หรือยกเลิกสมาชิกภาพก็ได้ โดยถือเป็นดุลยพินิจของผู้ดูแล (Admin) ฝ่ายเดียวเท่านั้น และสมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ดูแล (Admin) ทุกกรณี
 15. ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ KRUNGSRI Auto Marketplace ผู้ดูแล (Admin) สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว และให้ถือว่า การดำเนินการเหล่านั้นเป็นที่สิ้นสุด
 16. บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และผู้ดูแล (Admin) ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกและผู้สนใจ และสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการ ซื้อขายระหว่างสมาชิกและผู้สนใจทุกกรณี